Terapie Duše

 

Je to lečení, terapie záleží na každém co je mu příjemné..

 ke mně postupně přicházela během mé práce na sobě a při Reiki u klientů. 

Začali se se mi otevírat další možnosti odstraňování různých bloků, které osobu trápí a nejsou schopni ji sami ze sebe "setřást"
Naladím se na energii klienta, nalézám  bloky, které se jim vytvořili ze životních situací, ale i zůstali z minulosti a když přijde pravá chvíle objeví se např. jako stále se opakující situace..

 Bloky, které je trápí jim pomohu přijmout a zpracovat a když je třeba navést je správným směrem, pokud jsou zrovna vživotním rozcestí.
Naladěním se na klienta vnímám jeho pocity, které ho trápí a které jsou třeba srovnat, uvolnit  energeticky, aby ho netížily v životě a nebranily mu vidět správné nasměrování a nahlížet na svůj život s novým náhledem, nadšením. Někdy vnímám i jeho způsob konání v různých situacích. To mívám doplněno vizemi a informacemi formou myšlenek. 

Při uvolňování zablokovaných energií, odchází energie skrze mne a někdy je to pociťově velmi náročné.
Řeší-li daná osoba problém, který není schopna vyřešit v tomto životě, a ten má původ v některé v minulých inkarnacích, pak se mi ukáže a pokud přišel již čas, mohu ji pročistit a tím uvolnit problém v současnosti. 


Jsem velmi účinná, ale pouze pro ty, kteří chtějí změnit svůj dosavadní život a cítit se lehčeji a s novým nádechem a chutí do života a pracovat sami na sobě. 

Nekonám zázraky, jen napomáhám nasměrovat a otevřít oči.  Bez samotného přičinění klienta a chutí změnit svůj život nejsem pro klienta vhodná